Wieści Nieporęckie Nr 7 (111) z dnia 27.06.2013 r.