Wieści Nieporęckie Nr 7 (234) z dnia 29 lipca 2021 r.