Wieści Nieporęckie nr 7 (258) z dnia 21 lipca 2023 r.