Wieści Nieporęckie nr 7(246) z dnia 29 lipca 2022 r.