Wieści Nieporęckie Nr 8 (112) z dnia 25.07.2013 r.