Wieści Nieporęckie Nr 8 (223) z dnia 28 sierpnia 2020 r.