Wieści Nieporęckie Nr 8 (235) z dnia 31 sierpnia 2021 r.