Wieści Nieporęckie nr 8 (259) z dnia 31 sierpnia 2023 r.