Wieści Nieporęckie Nr 9 (113) z dnia 29.08.2013 r.