Wieści Nieporęckie nr 9(260) z dnia 22 września 2023 r.