Wieści Nieporęckie nr1 (240) z dnia 28 stycznia 2022 roku.