Zakup i montaż pomp ciepła dla pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym.

W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakup i montaż pomp ciepła dla pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym, gm. Nieporęt wybrano ofertę firmy EKOLOGIKA Sp. z o.o., Rzeczyca, ul. Polna 6, 21-560 Międzyrzec Podlaski. Cena ryczałtowa brutto wykonania zamówienia to 594 090,00 zł. W ramach zamówienia zostanie zamontowana kaskada kilku pomp ciepła na potrzeby podgrzewu wody basenowej.

Gmina Nieporęt otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie dotację w wysokości 300 tys. zł na dofinansowanie zakupu i montażu powietrznych pomp ciepła dla pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym. Inwestycja ma na celu obniżenie kosztów ogrzewania budynku, w którym funkcjonuje Aquapark Fala w Stanisławowie Pierwszym oraz optymalizację kosztów ogrzewania budynku basenu poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii