FAQ – Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1. Dlaczego Gmina wypowiedziała umowę dotychczasowym operatorom portów?
Gmina nie wypowiedziała umów dzierżawy. Umowy dobiegają końca, zgodnie z terminami, na które zostały zawarte. Dla nikogo nie powinno to być zaskoczeniem.

2. Jakie są intencje gminy? Czy to prawda, że ma tu powstać ekskluzywne osiedle?
Nie, na terenie rekreacyjnym nie powstanie ani osiedle, ani supermarket. Będzie on wykorzystywany i zagospodarowywany zgodnie z planem miejscowym. Port jachtowy działa na tym terenie w tej czy innej formie od lat 60-tych XX-go wieku i tak też pozostanie. Intencją Gminy jest zapewnianie jak najlepszych warunków mieszkańcom i gościom, żeglarzom, motorowodniakom, dzieciom, klubom i poszukującym rekreacji w parku lub na plaży.

3. Czy można przezimować jacht w sezonie 2013/2014?
Tak. Teren będzie chroniony fizycznie, monitorowany i objęty ubezpieczeniem OC. Wnioski w tej sprawie prosimy składać do Kancelarii Urzędu Gminy. Kiedy tylko ustalone zostaną warunki umów i organizacji, Gmina będzie się kontaktować z zainteresowanymi.

4. Czy można zostawić jacht na wodzie w okresie 1 października 2013 – 1 listopada 2013?
Gmina nie widzi przeciwwskazań. Gmina wyraża zgodę, żeby jachty osób, które podpiszą umowy z Gminą na zimowanie pozostawały na wodzie w dniu przekazania/przejęcia terenu, czyli 31 października 2013 r. Jednak z uwagi na okres przejściowy, w którym – zgodnie z deklaracjami – obecny Dzierżawca Portu Nieporęt planuje demontaż pomostów może to być utrudnione. Niezależnie od intencji Gminy, decyzja co do zezwolenia armatorom na trzymanie jednostek w porcie jest niezależną decyzją Dzierżawcy i do Niego należy kierować zapytania w tej sprawie. Gmina poprze każde rozwiązanie, które nie będzie godziło w interesy gości, użytkowników i armatorów.
W razie odmowy, Gmina zaleca wyslipowanie jachtów do końca września i przekazanie ich na zimowanie. Jeżeli z jakiegoś powodu ktoś chce lub musi trzymać jachty na wodzie, a z Portem Jachtowym Nieporęt nie będzie mógł dojść do porozumienia, Gmina prosi o pisemną lub mailową informację w tej sprawie, a postaramy się znaleźć rozwiązanie przejściowe, w miarę pojemności sąsiedniego Portu Pilawa.

5. Czy można będzie trzymać jacht w porcie Nieporęt-Pilawa w sezonie 2014 i kolejnych? Czy mam sobie szukać nowego miejsca do cumowania jachtu?
Nie ma potrzeby szukania nowego portu. Pomimo przejściowych perturbacji, które zawsze towarzyszą większym przeprowadzkom, intencją Gminy pozostaje, aby Port Nieporęt-Pilawa służył użytkownikom w miarę możliwości nieprzerwanie. Gmina dołoży zatem wszelkich starań, aby Port był otwarty w sezonie 2014 i kolejnych.
Więcej informacji w tej sprawie – jesienią.

6. Czy jest możliwość powrotu na wiosnę na to samo miejsce przy którym stoję dzisiaj?
To na razie nie jest postanowione. Wszystko zależy od wyniku rozmów z dotychczasowymi dzierżawcami oraz decyzji inwestycyjnych i organizacyjnych Gminy.

7. Jakie będą ceny za zimowanie i cumowanie jachtów? Czy jest już gotowa deklaracja dla armatorów?
Ceny będą zbliżone do tegorocznych. Deklaracje i umowy dla armatorów zostaną przygotowane po ustaleniu szczegółów prawnych i operacyjnych. Wnioski w tej sprawie prosimy składać do Kancelarii Urzędu Gminy. Kiedy tylko ustalone zostaną warunki umów i organizacji, Gmina będzie się kontaktować z zainteresowanymi.

8. Czy można pozostawić przyczepę lub domek w obecnym miejscu?
Na terenie Portu Pilawa tak, po uzgodnieniu warunków z Gminą. W tym celu, kto jeszcze nie złożył, proszony jest o złożenie odpowiedniego wniosku w Kancelarii Urzędu Gminy.

9. Dlaczego brama Portu Jachtowego Nieporęt bywa zamknięta? Czy można wjeżdżać i wchodzić na teren?
Od 2 września br. Gmina otrzymuje sygnały że brama nie zawsze jest otwarta, np.:
„Chciałbym poinformować, że p. Julia Blanc wydała ochronie zakaz wpuszczania kogokolwiek na teren Portu począwszy od 2.09.2013, co stoi jak mi się wydaje, w jawnej sprzeczności z Uchwałą Rady Gminy z dn. 11.07.2013.”
Zgodnie z umową wiążącą Dzierżawcę z Gminą do końca października 2013 roku, brama powinna być otwarta w porze dziennej, a teren dostępny dla wszystkich chętnych. Parking może ale nie musi być płatny. Gmina dokłada wszelkich starań, aby zapisy umowne były realizowane. W razie trudności prosimy o informację w formie skargi adresowanej do Dzierżawcy i do Kancelarii Urzędu Gminy, a Gmina podejmie odpowiednie działania.

10. Czy w okresie przekształceń i po nim teren portu pozostaje pod stałym dozorem firmy ochroniarskiej?
Do końca października br. za porządek i bezpieczeństwo na terenie odpowiadają dotychczasowi Dzierżawcy. Od 1 listopada br. obowiązek ten wykonywać będzie Gmina. Niezależnie od tego Gmina uruchomiła z ostrożności regularne patrole Straży Gminnej w wykonaniu obowiązku dbałości o porządek i majątek publiczny w potencjalnie niespokojnym okresie przejściowym. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Gmina może zdecydować się na bardziej radykalne środki, aby chronić majątek i bezpieczeństwo na swoim terenie. W razie jakichkolwiek niepokojących sygnałów, prosimy o powiadomienie Straży Gminnej. Pragniemy jednak wyrazić nadzieję, wynikającą w wieloletniej owocnej i bezkonfliktowej współpracy z Dzierżawcami, że nie będzie takiej potrzeby.

11. Czy możliwe jest aby, po uzgodnieniu warunków ze mną, Gmina zwolniła Port z obowiązku usunięcia mojej przyczepy do końca października? (widzę taki przekaz w piśmie Gminnym, choć Port nie zmienia wobec mnie stanowiska)
Tak, jest to możliwe, choć zależy od dobrej woli Spółki. Należy wystąpić do Gminy, poprzez Kancelarię Urzędu, z odpowiednim wnioskiem, a następnie udać się do Dzierżawcy z prośbą o umożliwienie pozostania na terenie do końca umowy dzierżawy. W poszanowaniu prawa należy jednak pamiętać, że do 31.10.2013 na terenie dzierżawionym zarządza Dzierżawca, czyli spółka Port Jachtowy Nieporęt i ma prawo żądać od wciąż swoich Klientów zabrania przyczep i innego majątku. Prawo jest prawem i Gmina będzie je respektować, nawet jeśli godzi w chwilowe interesy naszych Gości.

12. Czy w związku z przejęciem portów Gmina poszukuje ludzi do pracy?
W przyszłości będą prowadzone nabory. Ogłoszenia o naborach będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nieporęt.