Konkurs na zagospodarowanie terenów tzw. „Porty Nieporęt i Pilawa” w Gminie Nieporęt”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Gmina Nieporęt ogłasza
„Konkurs otwarty na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania gminnych terenów rekreacyjno – wypoczynkowych nad Jeziorem Zegrzyńskim tzw. „Porty Nieporęt i Pilawa” w Gminie Nieporęt”

Organizator Konkursu:
Gmina Nieporęt – Urząd Gminy Nieporęt
05-126 Nieporęt, Plac Wolności 1
reprezentowana przez Wójta Gminy Nieporęt

Forma Konkursu – otwarty, koncepcyjny, jednoetapowy.

Rodzaj Konkursu – studialny

Celem Konkursu jest opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania gminnych terenów rekreacyjno – wypoczynkowych nad Jeziorem Zegrzyńskim tzw. „Porty Nieporęt i Pilawa” w gminie Nieporęt.

Ostatecznym celem Konkursu jest przygotowanie wytycznych i kierunków przekształcenia istniejącej przestrzeni publicznej nadając jej nową jakość zagospodarowania z uwagi na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Zegrzyńskiego. Zaproponowane rozwiązania wykorzystane zostaną na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektów budowlanych.
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna bądź osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub zespół osób/jednostek, który uważany jest za pojedynczego uczestnika, z wyłączeniem pracowników Urzędu Gminy Nieporęt i członków komisji oraz osób biorących udział w opracowywaniu Regulaminu Konkursu i jego organizacji.

Termin składania wniosków o udostępnienie materiałów – od 20.12.2013 r. do 10.01.2014 r. do godz. 16:00
Termin składania prac konkursowych – do dnia 31.03.2014 r. do godz. 16:00

Organizator przewiduje nagrodzenie trzech najlepszych prac zgłoszonych do Konkursu:
I nagroda 6.000 złotych;
II nagroda 3.000 złotych;
III nagroda 2.000 złotych.

Sekretarz Konkursu:
Maciej Czerski
tel. 22 767-04-20
e-mail: m.czerski@nieporet.pl

Regulamin konkursu