Największy park w gminie zmieni się zgodnie z potrzebami mieszkańców

Przyjeżdżającym tu tłumnie w każdy pogodny weekend warszawiakom tereny Portów Nieporęt i Pilawa (PNP) kojarzą się głównie z jachtami i sportami wodnymi. I nie ma w tym nic dziwnego, zważywszy, że już od 50 lat zatoka w Nieporęcie stanowi największą i najbezpieczniejszą naturalną przystań nad Jeziorem Zegrzyńskim.

Tymczasem połączone obszary dotychczasowych portów Nieporęt i Pilawa to w sumie blisko 19 hektarów terenów zielonych, wydm i plaż, stanowiących dla lokalnej społeczności największy obszar parkowy w okolicy, który powinien spełniać możliwie wiele funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych, umożliwiając aktywny relaks na łonie natury. Tutaj z powodzeniem można spędzać letnie popołudnia, tutaj przychodzi się na spacery, tutaj też odbywają się liczne koncerty i imprezy plenerowe, w tym coroczne Święto Gminy. Niestety, z uwagi na wciąż niewystarczająco rozwiniętą infrastrukturę i niezagospodarowany teren parkowy, nie było to ulubione miejsce mieszkańców. Przyznać też trzeba, że nie wszyscy gospodarze w historii tego miejsca wychodzili naprzeciw mieszkańcom Gminy, którym zdarzało się uskarżać na ograniczenia dostępu czy wysokie opłaty. Doświadczenie pokazało, że mimo wielu prób i kilkakrotnej zmianie dzierżawcy, ograniczenia, jakim z uwagi na swoją naturę podlegają spółki komercyjne, uniemożliwiają skuteczne pogodzenie zadań własnych z celami społecznymi Gminy. Poza wyjątkiem roku 2001, kiedy to MPRD wykarczowało dżunglę, położyło główne chodniki i umocniło nabrzeża, pozostałe inwestycje w infrastrukturę były raczej kosmetyczne.

Rozumiejąc wagę tego terenu dla lokalnej społeczności, a także jego niepowtarzalną wartość dla Gminy, władze postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce i przejąć go w bezpośredni zarząd własny. Celem jest zapewnienie mieszkańcom możliwie najlepszego standardu życia, m.in. poprzez długofalową stabilizację dostępu do usług na styku rekreacji, samorozwoju i dbałości o zdrowie, przy jednoczesnym doinwestowaniu infrastruktury sportowej i portowej według najlepszych krajowych i międzynarodowych wzorców.

Realizując Stanowisko Rady Gminy Nieporęt z 11.07.2013 r. w sprawie zarządzania gminnym obszarem rekreacyjno-wypoczynkowym, Gmina po dobiegnięciu końca obowiązujących umów dzierżawy przejęła z dniem 31.10.2013 r. tereny Portów Nieporęt i Pilawa, przystępując tym samym do realizacji wieloletniego planu konsolidacji, zagospodarowania i rewitalizacji tych terenów. Jako że jedna z nieruchomości zwrócona została przez dzierżawcę w stanie znacznie odbiegającym od oczekiwań i dobrej praktyki gospodarskiej, Radni i Sołtysi z Gminy, razem z Wójtem ze współpracownikami, postanowili raz jeszcze wziąć sprawy w swoje ręce, literalnie zakasać rękawy i zabrać się do tym razem fizycznego porządkowania dopiero co odzyskanej nieruchomości. Pracy jest dużo, ale jesteśmy na to przygotowani. Najważniejsze, że na pewno będzie lepiej – robimy to bowiem sami dla siebie i dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy, nie mając innych celów niż zapewnienie nam i naszym dzieciom odpowiedniego otoczenia do wypoczynku – powiedział po kilku godzinach wytężonej pracy w terenie Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.

Równolegle do porządkowania i bieżącego administrowania prowadzone są już procesy planistyczne. Lada dzień Gmina ogłosi pierwszy etap konkursu, w wyniku którego powstanie najpierw plan zagospodarowania przestrzennego i funkcjonalnego dla całego terenu, a następnie projekt architektoniczny, precyzujący ostateczny wygląd naniesień. Na przełomowych etapach będzie on konsultowany i uzgadniany z partnerami społecznymi i instytucjonalnymi, których udział w tak poważnym przedsięwzięciu jest nieodzowny. Z najważniejszych wymienić należy: Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę i Wojewodę, Marszałka Województwa i Prezydenta Warszawy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Polski i Okręgowy Związek Żeglarski, organizacje społeczne i kluby sportowe, przedsiębiorców branży turystycznej i oczywiście mieszkańców Gminy oraz innych użytkowników końcowych. Ich opinie, wsparcie i późniejszy udział są kluczowe dla końcowego efektu.

Stąd pierwszym krokiem, wstępem do konsultacji społecznych i procesu projektowania jest prezentowana dzisiaj Ankieta w sprawie zagospodarowania gminnych terenów rekreacyjno – wypoczynkowych nad Jeziorem Zegrzyńskim tzw. „Portów Nieporęt i Pilawa” w Gminie Nieporęt. Została ona opracowana w celu zapewnienia, by zagospodarowanie tych terenów w możliwie najpełniejszym stopniu spełniało oczekiwania i wyobrażenia przyszłych użytkowników. Niesłychanie ważne jest, aby planowane inwestycje uwzględniały wskazówki, uwagi i wnioski mieszkańców. Marzą Ci się ławeczki i fontanna? korty? plac zabaw? kąpielisko z wypożyczalnią? a może skatepark albo ścieżka biegowa? Na tym etapie dosłownie każdy ma możliwość wniesienia własnych pomysłów i propozycji! Zapraszamy!
Uchwalony kilka dni temu budżet UE na lata 2014-20 przyznaje Polsce jeszcze więcej środków niż poprzedni. Pozostaje zatem być jak najlepszej myśli i życzyć Władzom Gminy i nam wszystkim, żeby już niedługo tereny Portów Nieporęt i Pilawa stanowiły przysłowiowy klejnot w koronie i wizytówkę Gminy Nieporęt.

Najnowsze informacje, oraz elektroniczną wersję Ankiety znajdą Państwo na www.nieporet.pl. Również pod tym adresem pojawią się wkrótce szczegóły dotyczące planowanych konkursów. Na wszelkie uwagi i komentarze czekamy pod info@nieporet.pl.