Wyniki ankiety w sprawie tzw. „Portów Nieporęt i Pilawa”

W ankiecie udział wzięło 404 osoby, w tym:Wiek ankietowanych:


Na pytanie – Jak często bywa Pan/Pani na terenie gminnym tzw. „Portów Nieporęt i Pilawa”? ankietowani odpowiedzieli:


Na pytanie – Jakie obiekty i urządzenie powinno uwzględniać Pana/Pani zdaniem zagospodarowanie tych terenów? ankietowani odpowiedzieli:


Na pytanie – Jest Pan/Pani zwolennikiem wypoczynku? ankietowani odpowiedzieli:


Na pytanie – Jeżeli na terenie „portów Nieporęt i Pilawa” powstałoby centrum wypoczynkowo-rekreacyjne, kiedy najchętniej Pan/Pani by z niego korzystał/korzystała? ankietowani odpowiedzieli:


Na pytanie – Uważa Pan/Pani że teren gminy „Portów Nieporęt i Pilawa” powinien być? ankietowani odpowiedzieli: