Walka ze smogiem rozpoczęta!

W wyniku prowadzonych od dłuższego czasu prac legislacyjnych, dnia 1 lipca 2018r. weszła w życie tzw. „uchwała antysmogowa”. Przyjęcie uchwały umożliwiło podjęcie walki  z nieustępliwym smogiem, który swym działaniem dotknął również gminę Nieporęt   w znacznym stopniu pogarszając jakoś powietrza, a co za tym idzie stan zdrowia nas wszystkich. Głównym założeniem władz samorządowych jest wyeliminowanie materiałów opałowych stanowiących realne zagrożenie dla środowiska, w związku z czym od lipca br. nie wolno  spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna). Ponadto do końca 2027r. wszyscy użytkownicy instalacji grzewczych, które nie spełniają wymogów ekoprojektu, zobowiązani są do wymiany pieców na takie, które spełniają normy  PN-EN 303-5:2012. Podjęte działania umożliwiają wycofanie z użytku tzw. „kopciuchów”, które stanowią realne zagrożenie dla otaczającej nas natury. Kary przewidziane dla osób nieprzestrzegających aktualnych przepisów są niemałe. Zgodnie z art. 191 Kodeksu Wykroczeń, każda osoba dopuszczająca się termicznej obróbki odpadów poza spalarniami podlega karze aresztu lub grzywny do 5000zł!. Straż Gminna informuje, że kontrole prowadzone pod kątem przestrzegania przytoczonych przepisów będą niezapowiedziane, a przede wszystkim bardzo wnikliwe, co umożliwi wyeliminowanie materiałów opałowych złej jakości. Pamiętajcie, że czyste powietrze to zdrowa Gmina!

NOWY plakat SMOG (pdf.io)_02