Radni uchwalili budżet na 2019 rok

28 grudnia 2018 r., podczas IV sesji Rady Gminy Nieporęt VIII Kadencji, radni uchwalili budżet gminy Nieporęt na 2019 rok. Głosowanie nad budżetem gminy poprzedziło rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieporęt na lata 2019-2027. Dochody gminy Nieporęt w 2019 roku zaplanowane zostały w łącznej kwocie 96 460 076 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 87 874 433 zł, co stanowi  91,1 % dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie  8 585 643 zł, co stanowi 8,9 % dochodów ogółem. Natomiast wydatki gminy ustalono w kwocie  108 520 999 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 85 566 732 zł, co stanowi 78,8% wydatków ogółem i wydatki majątkowe w kwocie  22 954 267 zł, co stanowi 21,2% wydatków ogółem.

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 11 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

DSC_5742 DSC_5756 DSC_5766