Przerwy techniczne w wydawaniu dowodów osobistych – ważne informacje

Od 4 marca możliwe będzie składanie wniosków o wydanie dowodów osobistych wyłącznie z warstwą elektroniczną. Proces wdrożeniowy rozpocznie się 1 marca 2019 r.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia zmian serwisowych, w dniach 2 i 3 marca 2019 r. nie będzie można załatwiać spraw urzędowych drogą elektroniczną.

Od środy 27 lutego 2019 r., ze względów technicznych, czasowo wyłączona zostanie możliwość elektronicznego złożenia wniosku o dowód osobisty. Przerwa techniczna wynika z konieczności obsłużenia wszystkich wniosków o dowód osobisty złożonych drogą elektroniczną. Składanie wniosków online zostanie ponownie włączone 4 marca 2019 r. (dla dowodów z warstwą elektroniczną).

W przypadku dostarczenia nieprawidłowego zdjęcia, organ gminy wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku – dostarczenia fotografii. Braki należy uzupełnić najpóźniej do 1 marca 2019 r. do godz. 11.30. Po tej godzinie nie będzie możliwe zrealizowanie wniosku o wydanie dowodu osobistego bez warstwy elektronicznej.

1 marca 2019 r. od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna. W tym dniu wnioski o dowód osobisty będą przyjmowane tylko do godz. 11.30. Od godz. 12.00 nie będzie możliwe złożenie wniosku, ani zestawienia innych spraw dotyczących dowodu osobistego.