Dofinansowanie inwestycji sołeckich

10 lipca 2019 r. Zastępca Wójta Gminy Nieporęt Alicja Sokołowska podpisała umowę na dofinansowanie inwestycji sołeckich w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przyznał gminie Nieporęt fundusze w kwocie 30 tys. złotych. W podpisaniu uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk i dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Rybicki.

Środki z Programu MIAS-y przeznaczone są na:
• zagospodarowanie terenu przy Filii GOK w Stanisławowie Drugim – budowę drewnianej altany, zakup 3 kompletów ław i stołów.
Dofinansowanie 10 tys. zł, wkład gminy – 10 tys. zł;
• zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce w Rembelszczyźnie – zakup 2 namiotów piknikowych, 10 kompletów stołów i ławek, 6 hamaków ogrodowych, 10 drewnianych ławek ogrodowych, nasadzenia roślin.
Dofinansowanie 10 tys. zł, wkład gminy – 10 tys. zł;
• zakup strojów ludowych dla reprezentacyjnej grupy dożynkowej z Józefowa, kultywującej tradycję ludową.
Dofinansowanie 10 tys. zł, wkład gminy – 10 tys. zł.

 

p