Od stycznia Szybka Kolej Miejska dojedzie do Nieporętu, i dalej do Radzymina

Od stycznia Szybka Kolej Miejska dojedzie do Nieporętu, i dalej do Radzymina. Poranne i popołudniowe kursy ułatwią drogę do szkół i do miejsc pracy.

Wydłużenie kursów linii S3, która obecnie kończy swój bieg w Wieliszewie, to efekt współpracy podjętej przez wójta Macieja Mazura i burmistrza Radzymina. Wielomiesięczne negocjacje z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie w sprawie rozszerzenia oferty  komunikacyjnej dla mieszkańców zakończyły się sukcesem.

Uruchomienie przejazdów planowane jest od początku stycznia 2020 roku na trasie: Radzymin – Wólka Radzymińska – Nieporęt – Legionowo – Warszawa (Wschodnia, Centralna) – Lotnisko Chopina.

Na połączenie to czekali mieszkańcy od 2009 roku, kiedy ostatecznie zlikwidowano pociąg „Zegrzyk”, kursujący z Warszawy Gdańskiej przez Radzymin do Tłuszcza. SKM umożliwi wygodny i szybki dojazd do okolicznych miejscowości, Legionowa, Radzymina i przede wszystkim do Warszawy, gdzie tak wiele osób pracuje i uczy się. Z perspektywy przyszłych mieszkańców to również argument, przemawiający za osiedlaniem się w miejscowościach leżących przy trasie pociągu. A to oznacza dla tych miejscowości szansę na rozwój. Bardzo ważny jest też aspekt ekologiczny – im więcej osób pojedzie SKM a nie samochodem, tym mniejszy będzie ruch na drodze i mniej korków, a w efekcie czystsze powietrze. Warto więc skorzystać z tej oferty komunikacyjnej i dla własnej wygody, i dla ekologii.

Na początek SKM do Radzymina jeździć będzie w dni robocze. ZTM zaplanowało 8 kursów dziennie – cztery w godzinach przedpołudniowych i cztery po południu. Do nowych połączeń SKM dostosowany zostanie układ komunikacji lokalnej, tak aby z autobusu można było przesiąść się na pociąg.

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to kwota blisko 3 mln złotych – 60% pokryje ZTM, a 40% gmina Nieporęt i Radzymin w równych częściach. Rozszerzenie kursowania połączenia, dalsze jego utrzymanie i funkcjonowanie zależy od frekwencji pasażerów. Im chętniej będą korzystać z SKM, tym większe szanse na jego rozwój.

Na trasie obowiązywać będzie taryfa ZTM oraz, oczywiście, bilet w ramach Nieporęckiej Karty Komunikacyjnej. Jest on dofinansowywany przez gminę Nieporęt w ramach oferty Warszawa+ i  dzięki temu mieszkańcy mniej płacą za bilet.