Powiatowy konkurs dla pracodawców „Odpowiedzialni Społecznie 2019”

Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, wspólnie ze starostą legionowskim Robertem Wróblem, zaprasza pracodawców na III edycję konkursu „Odpowiedzialni Społecznie 2019”. Konkurs skierowany jest do pracodawców, firm i instytucji, które prowadzą swoją działalność na terenie powiatu legionowskiego, i które włączają się w rozwiązywanie problemów społecznych, definiując swoją firmę nie tylko poprzez wymiar finansowy.

Celem konkursu jest popularyzacja biznesu odpowiedzialnego społecznie, a tytuł zostanie przyznany firmom, instytucjom oraz ich pracownikom, którzy swoją postawą zwiększają świadomość i wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności w biznesie, wpływając w ten sposób na jego pozytywny wizerunek.

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w trzech kategoriach: Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie, Instytucja Odpowiedzialna Społecznie oraz Pracownik Odpowiedzialny Społecznie. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie i złożenie formularza do dnia 22 listopada, który jest do pobrania na stronach www.cis.legionowski.pl  oraz  www.powiat-legionowski.pl. Zgłoszenia można przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@cis.legionowski.pl lub składać w siedzibie Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, przy ul. Warszawskiej 74.

Informacje można uzyskać pod telefonem 22 732 15 58.

70769419_405038093484437_5636622058868703232_n