Podatek od środków transportowych

Przypominamy, że do 15 lutego 2020 r. Podatnicy podatku od środków transportowych mają obowiązek złożenia „Deklaracji na podatek od środków transportowych” na 2020 rok

(DT-1; DT-1/A) zgodnie z obowiązującymi na terenie Gminy Nieporęt stawkami podatkowymi.

Podatnicy obowiązani są dokonywać wpłat podatku na indywidualne numery rachunków bankowych.

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach:

– I rata płatna – 15 luty, 

– II rata płatna – 15 wrzesień.

DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych – Druk do pobrania

DT-1 A – Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych –  Druk do pobrania