Budowa ścieżki rowerowej w Józefowie

Po podpisaniu umowy, wykonawca ścieżki rowerowej w Józefowie od granicy gminy do ronda im. kardynała Stefana Wyszyńskiego, przystąpił do prac budowlanych.

 

Obecnie realizowane są prace ziemne. Po oczyszczeniu pobocza i wykonaniu korytowania, układane są krawężniki i przygotowywane jest podłoże do wykonania nawierzchni ścieżki.

Inwestycja realizowana jest w partnerstwie z ośmioma samorządami: Legionowem (lider projektu), Czosnowem, Łomiankami, Nowym Dworem Mazowieckim, Radzyminem, Wieliszewem i Jabłonną, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wzdłuż ulicy Strużańskiej powstaje ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej szerokości               2 m i długości 2,2 km oraz ciąg pieszy i zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej. Projekt obejmuje także oznakowanie tras zgodne z ZIT i budowę jednej stacji postojowej.               W ramach tego samego projektu budowana jest droga rowerowa wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Białobrzegach w kierunku Beniaminowa, do granicy z gminą Radzymin.

Wartość projektu na terenie gminy Nieporęt wynosi 6,6 mln złotych, a dofinansowanie wyniesie 5,3 mln złotych.