Czujniki monitorują jakość powietrza w gminie Nieporęt

15 marca Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur i Starosta Legionowski Robert Wróbel podpisali porozumienie, na mocy którego Gmina Nieporęt otrzymała 6 czujników jakości powietrza. Nowe urządzenia zostały zamontowane na budynkach szkół, by ostrzegać przed smogiem i zachęcić wszystkich do dbania o jakość powietrza.

Czujniki umożliwiają zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie danych w czasie rzeczywistym. Sensory Airly mierzą dla nas stężenie pyłów zawieszonych PM 2.5 i PM 10, ciśnienie atmosferyczne, temperaturę powietrza oraz jego wilgotność. W marcu tego roku podobne urządzenia zostały przekazane Miastu Legionowo, Gminie Wieliszew oraz Gminie Serock.

Przyczyną złego stanu powietrza jest przede wszystkim tzw. „niska emisja”, czyli emisja pyłów PM 10 i PM 2.5 oraz szkodliwych gazów.  Zanieczyszczenia pochodzą z domowych pieców grzewczych oraz ze spalin emitowanych przez samochody. Rada Gminy Nieporęt, 28 lutego 2019 r., podjęła uchwałę w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie gminy Nieporęt. Dotacja, która może być przeznaczona do modernizacji systemu ogrzewania w budynkach lub lokalach mieszkalnych, obejmuje wymianę kotła zasilanego paliwem innym niż gazowe na nowy kocioł zasilany gazem lub biomasą oraz wymianę kotła zasilanego paliwem gazowym (użytkowanego w budynku dłużej niż 10 lat) na nowy kocioł gazowy na paliwo gazowe. Program jest kontynuacją działań na rzecz poprawy jakości powietrza w gminie Nieporęt. W  2018 roku zamontowano 108 sztuk nowych  pieców na kwotę 322 138, 66 zł

Informacje na temat stanu powietrza w gminie Nieporęt można uzyskać, wchodząc na stronę

https://airly.eu/map/pl/

IMG_0878 IMG_0884