Dnia 9 stycznia został wznowiony odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców zgodnie z poniższym harmonogramem

1 2 3 4 5 6