Gmina Nieporęt w gronie najmniej zadłużonych gmin w Polsce

Według danych Ministerstwa Finansów, udostępnionych przez serwis samorząd.pap.pl, gmina Nieporęt jest jedną z najmniej zadłużonych gmin w Polsce z zobowiązaniem na jednego mieszkańca – 352 złote.
Informacja resortu finansów została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych 2478 jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2017 r. oraz danych GUS dotyczących liczby ludności.

Zestawienie rozpoczynają trzy gminy, których zadłużenie sięga nawet 18,6 tys. zł na jednego mieszkańca.  Przeszło tysiąc gmin ma zadłużenie per capita w wysokości od 5 tys. zł do 1 tys. złotych. Nieco mniej  gmin zadłużyło mieszkańca na kwotę od 1 tys. do 500 złotych. Stawkę zamykają te samorządy, w których zadłużenie mieszkańca jest jeszcze niższe.

W tym rankingu, miejsce bliskie końca jest powodem do zadowolenia i bardzo pozytywnej oceny zarządzania finansami gminy Nieporęt.