Gmina wybuduje ścieżkę rowerową nad Kanałem Żerańskim

unijne loga

Kontynuujemy rozbudowę sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wybudowana zostanie ścieżka wzdłuż Kanału Żerańskiego.

Gmina Nieporęt przystąpiła do kolejnego projektu rozbudowy sieci  ścieżek rowerowych, tym razem w partnerstwie z Markami, Ząbkami, Zielonką, Kobyłką, Wołominem i Radzyminem. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego całkowita wartość dla wszystkich gmin wynosi 75 000 000 złotych. Wartość projektu na terenie gminy Nieporęt to kwota 10 mln złotych, a dofinansowanie wyniesie 8 mln złotych.

Wzdłuż Kanału Żerańskiego, na odcinku 8 kilometrów od granicy z Warszawą do Jeziora Zegrzyńskiego, zbudowana zostanie ścieżka rowerowa o szerokości 3 metrów oraz chodnik o szerokości 2 metrów. Wygodna trasa będzie elementem systemu zintegrowanych ścieżek powiatu wołomińskiego, legionowskiego i Warszawy, które pozwolą na bezpieczną komunikację rowerową pomiędzy miejscowościami. Ważnym aspektem inwestycji jest także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, poprzez ograniczenie liczby poruszających się samochodów. Budowa trasy rowerowej przewidziana jest do 2020 roku.

Będzie to kolejna duża inwestycja tego typu, realizowana na obszarze gminy Nieporęt. Właśnie dobiegła końca budowa ścieżki rowerowej z Białobrzegów do Beniaminowa długości 4,5 km o nawierzchni asfaltowej oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Strużańskiej w Józefowie. Liczy on 2,2 kilometra i prowadzi od granicy z Jabłonną do ronda im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Asfaltowa ścieżka rowerowa jest oddzielona od chodnika, dzięki czemu użytkownicy będą znacznie bezpieczniejsi. Wartość tego projektu, również realizowanego w partnerstwie, to kwota na terenie gminy Nieporęt 6,6 mln złotych, a uzyskane dofinansowanie to 5,3 mln złotych. Gmina wykonała już projekt budowy przedłużenia trasy wzdłuż ulicy Strużańskiej, od ronda do Kanału Żerańskiego w Rembelszczyźnie, która połączy ją ze ścieżką nad Kanałem.