Harmonogram odbioru odpadów na 2020 rok

W związku z podpisaniem umowy na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Nieporęt w dniu 09.01.2020 r. informujemy, że w miesiącu styczniu zostanie odebrana każda wystawiona ilość odpadów zmieszanych (komunalnych) w terminie wyznaczonym w harmonogramie dla poszczególnych Rejonów.

Ponadto, informujemy również, że odpady zmieszane z zabudowy wielorodzinnej będą odbierane według dotychczasowych obowiązujących zasad, tj. w poniedziałki, środy i piątki, a odpady selektywne we wtorki i czwartki,  począwszy od dnia 13.01.2020 r.

11harmp2020calyrokstr1 22harmp2020calyrokstr1

 

Harmonogram (pdf)