Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W imieniu Prezydenta RP medale wręczyli Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur, zastępca wójta  Alicja Sokołowska oraz Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Woźniakowski.

Odznaczeni zostali: Halina i Jan Powała, Zenona i Henryk Powała, Elżbieta i Jan Walczyk, Zofia i Jan Wróbel,Wanda i Janusz Zakrzewscy.

Serdecznie gratulujemy!