Pierwsze LO w gminie Nieporęt

Już od 1 września 2019 r. uczniowie będą mogli kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym na terenie gminy Nieporęt

Trwają działania gminy Nieporęt i powiatu legionowskiego prowadzące do utworzenia z dniem 1 września 2019 r. szkoły ponadpodstawowej – liceum ogólnokształcącego na terenie gminy Nieporęt. Wykonując uchwały podjęte przez radę powiatu i radę gminy, wójt i starosta wypracowali projekt porozumienia określającego zobowiązania obu jednostek samorządu terytorialnego odnośnie utworzenia i prowadzenia szkoły.

Warunki porozumienia zostały zaakceptowane 21 marca przez Radę Gminy Nieporęt, a 28 marca porozumienie zostało podpisane przez Wójta Gminy Nieporęt i Starostę Powiatu Legionowskiego.

Organem prowadzącym szkołę, zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe, będzie powiat, a jej tymczasową siedzibą budynek Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym. Z informacji otrzymanych od organu prowadzącego wynika, że w roku szkolnym 2019/2020 liceum wystartuje z dwoma klasami pierwszymi. Wstępnie zaplanowano jeden oddział klasy pierwszej dla absolwentów III klas gimnazjalnych i jeden oddział klasy pierwszej dla absolwentów VIII klas szkoły podstawowej.

W 3-letnim liceum (po gimnazjum) przewiduje się klasę o profilu europejsko-prawniczym z przedmiotami rozszerzonymi: historią, geografią i językiem angielskim, w tym Business English oraz przedmiotami dodatkowymi: elementami prawa i matematyką. Drugim językiem obowiązkowym w tej klasie będzie język niemiecki.

W 4-letnim liceum (po szkole podstawowej) przewiduje się klasę o profilu ekonomiczno-bankowym z przedmiotami rozszerzonymi: matematyką, geografią i językiem angielskim, w tym Business English oraz przedmiotem dodatkowym – nauką programowania. W tej klasie drugim językiem obowiązkowym będą języki hiszpański lub niemiecki do wyboru. Przewiduje się również, że uczniowie tej klasy zamiast plastyki lub muzyki będą mieli zajęcia z filozofii.

Oczywiście, plany te zostaną zweryfikowane poprzez możliwość zatrudnienia odpowiedniej kadry oraz liczbę uczniów, którzy w procesie rekrutacji zgłoszą swój akces do nowo utworzonego liceum.

Liczebność oddziałów powiat wstępnie ustalił na 30 uczniów w każdym. Jednak ostateczna decyzja co do liczebności oddziałów będzie mogła być podjęta dopiero wtedy, kiedy znane będą wyniki rekrutacji,  w tym: liczba chętnych z tzw. I preferencji, wyniki punktowe za egzamin i świadectwo, na początku lipca br.

Rekrutacja do nowego liceum, tak jak do innych szkół średnich w całym powiecie (nie dotyczy szkół niepublicznych), będzie rekrutacją elektroniczną we wspólnej bazie szkół z Warszawą, Nowym Dworem Mazowieckim, Powiatem Legionowskim i najprawdopodobniej (tak było do tej pory) z Wołominem, Piasecznem i Pruszkowem. Rekrutacja formalnie (tak stanowi prawo oświatowe) będzie przeprowadzana przez LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Pod koniec kwietnia kandydatom zostanie udostępniona aplikacja, w tym mobilna, na której będą mogli zapoznać się  z ofertą, a następnie założyć swoje indywidualne konto. Szczegóły zostaną zamieszczone na stronie Powiatu w zakładce „Edukacja”. Szkoła miała też możliwość zaprezentowania się na XIX Powiatowej Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych, która odbyła się 27 marca br. w LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie.

55576767_1360835617389101_2572009816243306496_o

55857698_1360835730722423_8420170821305106432_o