Koncepcja nowego budynku biblioteki

Biblioteka w Nieporęcie ma coraz więcej czytelników, korzystających z bogatego księgozbioru. On również stale jest powiększany, na półkach systematycznie pojawiają się nowości. Obecne pomieszczenia biblioteki nie dają możliwości realizowania atrakcyjnych zajęć, ponieważ brakuje na nie miejsca. Podjęliśmy działania, mające na celu poprawę sytuacji. Opracowana została koncepcja architektoniczna budowy nowej biblioteki, bez zmiany jej lokalizacji. Zakłada powstanie nowego, piętrowego budynku z tyłu za Gminnym Ośrodkiem Kultury i łącznika pomiędzy nimi. Koncepcja przedstawiona została na spotkaniu w urzędzie, w którym uczestniczyła dyrektor Biblioteki, przedstawiciele GOK oraz OSP w Nieporęcie. Zaproponowane rozwiązanie zostało przez wszystkich zaakceptowane. Jeżeli uzyska także akceptację radnych, będziemy realizować dalsze prace projektowe.