Nieporęt i Radzymin kontynuują dobrą współpracę

W Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie wójta Macieja Mazura oraz zastępcy wójta Alicji Sokołowskiej z Burmistrzem Miasta i Gminy Radzymin Krzysztofem Chacińskim i zastępcą Andrzejem Noconiem. Tematem spotkania była współpraca samorządów w zakresie realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wspólne działania umożliwią mieszkańcom sąsiadujących ze sobą miejscowości, położonych w obydwu gminach, korzystanie z infrastruktury. Rozmowy dotyczyły m.in. rozbudowy sieci wodociągowej w Beniaminowie, w ulicy Poligonowej i Letniskowej, i możliwości zasilania jej z istniejącego wodociągu na terenie gminy Radzymin.
Omówiono także możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej w Ryni mieszkańców gminy Radzymin – Załubic i Borek.
Gmina Radzymin realizuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Słupnie i Sierakowie. Podczas spotkania akceptację zyskało również rozwiązanie, polegające na możliwości podłączenia sieci kanalizacyjnej w Wólce Radzymińskiej, do sieci na terenie Radzymina.
W trakcie spotkania była mowa także o nowej linii SKM. Obie strony potwierdziły wolę realizacji wspólnych działań, efektem których ma być uruchomienie przez ZTM nowego połączenia SKM z Warszawy, przez Legionowo, Nieporęt, Dąbkowiznę do Radzymina.