Nowa oferta biletów w Aquaparku „Fala”

Przygotowana została atrakcyjna oferta biletów dla osób niepełnosprawnych oraz Seniorów 65+.
Od 21 września na pływalni w Stanisławowie Pierwszym obowiązywać będzie nowy cennik biletów. Aquapark „Fala” wprowadzi dwa nowe bilety. Pierwszy z nich to „Nieporęcki bilet bez barier” w wysokości 1 złotych za godzinę. Adresowany jest do osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy Nieporęt, które legitymują się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności. Przy wejściu na basen należy okazać dowód tożsamości. Do tej pory osoby niepełnosprawne mogły korzystać z biletu ulgowego w cenie 8 zł/godz.
Dla osób starszych wprowadzony zostanie bilet „Senior 65+”. Pozwala on na skorzystanie z basenu od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-17.00 w cenie 8 zł/godz.
 
Ceny biletów pozostawały na niezmienionym poziomie od 7 lat, od momentu uruchomienia pływalni. W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił jednak intensywny wzrost kosztów funkcjonowania i utrzymania obiektu. Zdrożały towary i usługi, np. koszt środków chemii basenowej o 58%, usług ratowniczych o 81%, sprzątania o 177%. Dla utrzymania pływalni w należytym stanie technicznym i zapewnienia właściwego jej funkcjonowania, zmiana cen biletów jest koniecznością.
Aktualny cennik za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym: