Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe jednolite wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe jednolite wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) określone przez Ministra Finansów ( Rozporządzenie Ministra Finansów poz. 1104, poz.1105, poz.1126). Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie podatki.gov.pl. Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

deklaracja