Plac zabaw w Rembelszczyźnie

W ramach zagospodarowywania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na działce w Rembelszczyźnie powstał plac zabaw dla dzieci. Jego otwarcie odbyło się 14 września.

Na placu dzieci mają do dyspozycji zestaw zabawowy, sprawnościowy oraz huśtawki. Wykonana została też nawierzchnia z czystego piasku. Koszt urządzenia placu to kwota 49 tys. zł i pochodzi ona z budżetu gminy. Ponadto, gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł z  Urzędu Marszałkowskiego z Programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019, przy wkładzie własnym również 10 tys. zł, na dokonanie zakupu wyposażenia terenu. Z tych środków zakupione zostały 2 namioty piknikowe, 10 kompletów stołów i ławek, 6 hamaków ogrodowych i 10 drewnianych ławek ogrodowych. Sprzęt służyć ma integracji mieszkańców sołectwa i po raz pierwszy zaprezentowany został właśnie podczas otwarcia placu. Ze środków marszałkowskich sfinansowane zostały także nasadzenia roślin, które ozdabiają plac zabaw.

Jeszcze w tym roku, ze środków gminy, w sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci zamontowane zostaną 4 urządzenia siłowni zewnętrznej: orbitrek, surfer, twister oraz krzesło do wyciskania.

20190914_143124 20190914_14230220190914_14264120190914_142602

20190914_14270120190914_15550420190914_155322