Poprawmy jakość powietrza

Przyłączamy się do kampanii na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie Mazowsza. Zachęcamy do zaprzestania zanieczyszczania środowiska i korzystania z opału dobrej jakości. Przypominamy, że termiczne spalanie odpadów poza spalarnią jest karalne!

Więcej informacji o uchwale antysmogowej na stronie: https://www.mazovia.pl/…/och…/art,3,uchwala-antysmogowa.html