Spotkanie z przedsiębiorcami

 

Firmy i przedsiębiorstwa działające na terenie gminy Nieporęt mają wpływ na rozwój gospodarczy gminy, tworzą miejsca pracy dla mieszkańców, wiele z nich wspiera organizację imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych. Spotkanie „Firma Przyjazna Gminie Nieporęt” jest okazją do wyrażenia przedsiębiorcom podziękowań za współpracę z gminą Nieporęt i zaangażowanie w realizację projektów ważnych dla mieszkańców i rozwoju gminy.

Tegoroczne spotkanie wzbogacone zostało, zgodnie z oczekiwaniami gości, o prezentację informacji na temat gminy – zrealizowanych w 2015 roku inwestycjach, o pozyskanych środkach zewnętrznych, o pracach nad planami zagospodarowania przestrzennego, podatkach, oświacie, kulturze i sporcie. Podsumowaniem tych wiadomości był film promujący gminę – Nieporęt, idealne miejsce dla Ciebie, Twojej rodziny i biznesu, zrealizowany w ubiegłym roku. Istotne informacje dotyczące płatności podatków przekazała przedsiębiorcom Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie pani Elżbieta Duszyc.

Tradycją spotkań jest wręczenie szczególnego wyróżnienia w postaci pamiątkowej statuetki firmie, która odnosząc sukcesy na rynku, jednocześnie w znaczący sposób angażuje się w życie gminy. W tym roku uhonorowana została firma KK-POL Kuczyńscy, a statuetkę odebrał pan Adam Kuczyński, Prezes KK-POL Kuczyńscy wraz z Dyrektorem Generalnym, panem Jackiem Szymczakiem. Firma istnieje od 25 lat i przez lata ugruntowała sobie silną pozycję na rynku, specjalizując się w produkcji urządzeń i akcesoriów sanitarnych, które pozwalają na kompletne wyposażenie zbiorników. Własne laboratorium badawcze umożliwia przeprowadzanie badań produkowanych wyrobów. Jednocześnie, firma KK-POL Kuczyńscy od lat wspiera finansowo organizację gminnych imprez kulturalnych i sportowych, żywo interesując się osiągnięciami siatkarek z UKS Dębina i występami zespołów teatralnych z Gminnego Ośrodka Kultury.

Listy gratulacyjne za ubiegłoroczne osiągnięcia firmy odebrali:  pan Jarosław Jurczak, Prezes Grodno S.A., które z sukcesem zadebiutowało w ubiegłym roku na Giełdzie Papierów Wartościowych; pani Beata Olszewska-Marra z firmy Marra Design, której nowy salon sprzedaży wybudowany w centrum Nieporętu stał się jego architektoniczną ozdobą;  pan Krzysztof Kostro z firmy DKK, któremu zawdzięczamy nowy wygląd restauracji „Zagłobianka”.

Podziękowania za wieloletnią działalność na terenie gminy oraz współpracę przy realizacji imprez kulturalnych i sportowych otrzymali przedstawiciele firm ze strefy przemysłowej: pan Jacek Bąk, Prezes Zarządu Bericap Polska, pan Jacek Górecki, Dyrektor Generalny Lantmannen Unibake Polska, pan Bartłomiej Wojtunik, Dyrektor Stal Service, pan Zygmunt Skołożyński, właściciel firmy Neon Efekt oraz państwo Joanna i Janusz Fusiakowie z Rancha Bena.

Pamiątkowymi przypinkami wyróżnieni zostali przedstawiciele firm i instytucji, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w spotkaniu: dyrektor Marek Różycki i zastępca dyrektora Krzysztof Łysek z Wojskowego Instytutu Łączności im. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu Południowym; płk Piotr Adamski, zastępca Dowódcy 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach odebrał wyróżnienie w imieniu Dowódcy; Jeronimo Martins Polska, właściciel sklepu Biedronka w Rembelszczyźnie; pan Piotr Sadowski  Grupa E4E; pani Marta Pawluk Atelier Ubioru Lamia,

prezes Nieporęckiego Stowarzyszenia Historycznego Jarosław Sieczka oraz wiceprezes Konrad Szostek.

Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur otrzymał z rąk starosty Roberta Wróbla list gratulacyjny za stwarzanie lokalnym przedsiębiorcom dobrych warunków do rozwoju firmy.

Spotkanie zakończył występ satyryka Krzysztofa Daukszewicza, mieszkańca gminy Nieporęt, od pierwszego spotkania Firma Przyjazna Gminie Nieporęt noszącego pamiątkową przypinkę.