Tańsze bilety dla mieszkańców

 

Od 1 września 2018 roku pojedziesz taniej z Nieporęcką Kartą Komunikacyjną

 

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy – pasażerów komunikacji ZTM. Dzięki przystąpieniu gminy do rozszerzonej oferty Warszawa+, już od 1 września zapłacą znacznie mniej za bilety 30 i 90-dniowe. Dopłaty do biletów pokryje gmina.

 

Wójt Gminy Maciej Mazur podpisał porozumienie z Dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie w sprawie dofinansowania przez gminę cen biletów długookresowych, 30 i 90 dniowych normalnych i ulgowych, obowiązujących w I i II strefie, oraz tylko w II strefie. Przystąpiliśmy do programu Warszawa+3, wariantu zakładającego największą dopłatę gminy do biletów mieszkańców. Celem dopłat jest zmniejszenie różnicy pomiędzy ceną biletu na I i II strefę, a ceną biletu obowiązującego tylko w strefie I.

Od 1 września za bilet 30-dniowy normalny imienny ważny w obu strefach biletowych mieszkaniec gminy Nieporęt zapłaci tylko 120 zł, o 60 zł mniej niż wynosi cena biletu bez dopłaty. A bilet 90-dniowy normalny, ważny w obu strefach, będzie kosztował 330 zł, czyli o 130 zł mniej. Bilety ulgowe będą kosztować odpowiednio: 60 złotych 30-dniowy i 165 złotych bilet 90-dniowy. Różnicę w cenie pokryje gmina.

W zamieszczonej tabelce pokazujemy ceny biletów normalnych i ulgowych, obowiązujące po dopłacie przez gminę od 1 września.

 

III grupa dopłat
Bilety oferty Warszawa+ ważne w strefie 1 i 2 Koszt pasażera [zł] dopłata Gminy [zł]
imienny 30 dniowy N 120 60
U 60 30
90 dniowy N 330 130
U 165 65
Bilety oferty „Warszawa+” ważne w strefie 2 Koszt pasażera [zł] dopłata Gminy [zł]
imienny 30 dniowy N 72 40
U 36 20
90 dniowy N 212 70
U 106 35

 

N – bilet normalny    U – bilet ulgowy

 

Warto zwrócić uwagę, że przy zakupie biletu 30-dniowego (120 zł) mieszkaniec gminy zapłaci jedynie 10 złotych więcej, niż za bilet obowiązujący w I strefie, kosztujący 110 zł.

 

Przypominamy, że bilety z dopłatą kodowane są na spersonalizowanej Nieporęckiej Karcie Komunikacyjnej tzw. Bilecie Metropolitalnym. Może ją otrzymać mieszkaniec gminy, który rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie (niezależnie od tego czy osiąga dochód) i wskazał w zeznaniu podatkowym gminę Nieporęt jako miejsce swojego zamieszkania. Karty wydaje dział Zarządu Dróg Urzędu Gminy Nieporęt, pokój nr 4.

W celu otrzymania karty należy wypełnić prosty wniosek – można to zrobić online na stronie www.nieporet.pl , a po odbiór należy zgłosić się osobiście. Można również wypełnić wniosek podczas wizyty w urzędzie. Tu też wykonywane jest zdjęcie pasażera, które znajdzie się na karcie. Należy też zabrać ze sobą dowód tożsamości oraz poświadczenie dokonania rozliczenia podatkowego w Urzędzie Skarbowym.

Posiadacze obecnych kart, mogą je wymienić na nowe również w dziale Zarządu Dróg. Gdy przestanie obowiązywać aktualny bilet, zakup kolejnego odbędzie się już w nowej, niższej cenie.

Przypominamy także, że bilet na karcie można zakodować jedynie w Punktach Obsługi Pasażera ZTM.