Wybierz liceum w Stanisławowie Pierwszym

 

Liceum Ogólnokształcące w Stanisławowie Pierwszym powstało w 2019 roku w odpowiedzi na potrzeby młodzieży z powiatu legionowskiego, a w szczególności z gminy Nieporęt, pragnącej uczyć się blisko domu w placówce oferującej wysoki poziom kształcenia.

W 3-letnim liceum (po gimnazjum) przewiduje się klasę o profilu europejsko-prawniczym z przedmiotami rozszerzonymi: historią, geografią i językiem angielskim, w tym Business English oraz przedmiotami dodatkowymi: elementami prawa i matematyką. Drugim językiem obowiązkowym w tej klasie będzie język niemiecki.

W 4-letnim liceum (po szkole podstawowej) przewiduje się klasę o profilu ekonomiczno-bankowym z przedmiotami rozszerzonymi: matematyką, geografią i językiem angielskim, w tym Business English oraz przedmiotem dodatkowym – nauką programowania. W tej klasie drugim językiem obowiązkowym będą języki hiszpański lub niemiecki do wyboru. Przewiduje się również, że uczniowie tej klasy zamiast plastyki lub muzyki będą mieli zajęcia z filozofii.

Rekrutacja do nowego liceum, tak jak do innych szkół średnich w całym powiecie (nie dotyczy szkół niepublicznych), będzie rekrutacją elektroniczną we wspólnej bazie szkół z Warszawą, Nowym Dworem Mazowieckim, Powiatem Legionowskim i najprawdopodobniej (tak było do tej pory) z Wołominem, Piasecznem i Pruszkowem. Rekrutacja formalnie (tak stanowi prawo oświatowe) będzie przeprowadzana przez LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Pod koniec kwietnia kandydatom zostanie udostępniona aplikacja, w tym mobilna, na której będą mogli zapoznać się  z ofertą, a następnie założyć swoje indywidualne konto. Szczegóły zostaną zamieszczone na stronie Powiatu w zakładce „Edukacja”.

http://lostanislawow.legionowski.pl/