Powiatowy Program Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat”

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z ofertą przygotowaną w ramach 6. edycji Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” na 2016 rok. Zapisy już trwają.
W tym roku zaplanowano realizację działań prozdrowotnych poprzez zorganizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych, dofinansowanie zajęć w szkole rodzenia, przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości i rozpowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz współpracę z podmiotami zewnętrznymi i promocję badań refundowanych przez NFZ.

W ramach akcji profilaktycznej dla dzieci przed 6. rokiem życia zorganizowano bezpłatne badania psychologiczne i neurologopedyczne, aby zapewnić najmłodszym właściwy rozwój psychoruchowy i jak najwcześniej zdiagnozować wszelkie nieprawidłowości.
Kampania wczesnego wykrywania wad rozwojowych u dzieci od 9 miesięcy do 6 lat, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów, obejmująca kontrolne badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, szyi oraz moszny u chłopców, ma na celu kompleksową diagnostykę budowy i rozwoju narządów wewnętrznych. Ta inicjatywa przeprowadzana jest w formie badań stacjonarnych oraz przy wsparciu fundacji Ronalda McDonalda, której ambulans medyczny odwiedzi powiat legionowski na przełomie września i października.
”Trzymam się prosto” to program ortopedycznych badań przesiewowych opracowany z myślą o uczniach 2. klas publicznych szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości wymagających rehabilitacji zostanie ona dofinansowana i przeprowadzona na początku przyszłego roku.
Dla par spodziewających się potomstwa dofinansowane zostały zajęcia w szkole rodzenia. Przyszli rodzice zdobędą wiedzę o ciąży, porodzie, połogu, pierwszych tygodniach życia dziecka.

Kampania dotycząca wczesnego wykrywania nowotworów piersi to propozycja dla kobiet w wieku 25-49 lat pozwalająca wykonać bezpłatne badanie USG piersi. Profilaktyką przeciwnowotworową objęci zostaną także uczniowie ostatnich klas gimnazjów i szkół średnich. W jej ramach przy użyciu fantomu zakupionego przez starostwo zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne obejmujące szkolenie z zakresu samobadania piersi.
Akcja „Profilaktyka raka jelita grubego” skierowana jest do mieszkańców powyżej 50. roku życia i realizowana poprzez zorganizowanie badań przesiewowych na krew utajoną w kale. Osoby, u których badanie da wynik pozytywny, będą mogły poddać się kolonoskopii przeprowadzonej w znieczuleniu ogólnym wraz z możliwością wykonania biopsji.
Programem „Profilaktyka raka prostaty” zostaną objęci mężczyźni powyżej 40. roku życia. W jego ramach panowie zostaną poddani badaniu krwi w celu oznaczenia markera raka prostaty – PSA wolnego oraz badaniu ultrasonograficznemu gruczołu krokowego. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjenci zostaną skonsultowani przez lekarza urologa, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.
Program koordynuje Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie. Szczegółowe informacje, miejsca i terminy kampanii oraz zasady rejestracji znajdują się również w Informatorze Medycznym, który stanowi załącznik do tego artykułu. Powyższe informacje będą także publikowane na stronie www.powiat-legionowski.pl oraz na Facebooku i w lokalnych mediach.

program_polityki_zdrowotnej2016

 

 

inf_zdrowotny_lipiec

 

źródło: http://www.powiat-legionowski.pl