25. lat Samorządności w Gminie Nieporęt

Obchody jubileuszu 25. rocznicy budowy gminnej wspólnoty samorządowej rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym w Stanisławowie Pierwszym. Obrady uroczystej sesji w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku zaszczycili swoją obecnością Senator RP Anna Aksamit, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Radosław Rybicki, Starosta Powiatu Legionowskiego Jan Grabiec. Zaproszenie na sesję przyjęli również Radni Rady Gminy oraz sołtysi wszystkich kadencji od 1990 roku, przedstawiciele sąsiednich samorządów, wojska, policji, straży pożarnych, duchowni, dyrektorzy jednostek organizacyjnych. Liczną grupę w sali stanowiła młodzież – uczniowie Gimnazjum, dla której była to cenna lekcja gminnej samorządności.

Zarówno panel dyskusyjny, jak i wypowiedzi gości, koncentrowały się wokół przemian, jakie nastąpiły w gminie w trakcie minionych dwudziestu pięciu lat oraz coraz aktywniejszego i bardziej świadomego udziału mieszkańców w tym procesie. Dokumentował je także film, przy którego realizacji wykorzystano archiwalne gminne zdjęcia oraz późniejsze, dzięki którym wyraźnie zobaczyć można było, jak bardzo zmieniła się gmina Nieporęt. Wszyscy możemy być dumni z tego co osiągnęliśmy, wykorzystując dane nam możliwości.

Z okazji 25 – lecia Samorządności Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uhonorował Gminę Nieporęt oraz Wójta Gminy Nieporęt Macieja Mazura pamiątkowym medalem PRO MASOVIA. Przyznanie wyróżnienia jest wyrazem uznania dla dynamicznego rozwoju gminy i znaczącego wpływu zachodzących w niej zmian na rozwój Mazowsza oraz dla działalności gospodarza gminy wójta Macieja Mazura. Z podziękowaniami za zasługi oraz zaangażowanie w pracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Gminy Nieporęt dyplomami uznania wyróżnieni zostali przez Marszałka: Eugeniusz Woźniakowski Radny V, VI i VII kadencji; Przewodniczący Rady Gminy od 2006 r, Marian Oszczyk – Radny III, IV, V, VI i VII kadencji; Wiceprzewodniczący Rady Gminy od 1998 r., Andrzej Olechowski – Radny III, IV, V, VI i VII kadencji; Przewodniczący Rady Gminy w latach 1998- 2005, Andrzej Kula – Radny I, II, III, IV i V kadencji; Przewodniczący Rady Gminy w latach 1990-1998, Roman Madej – Radny IV, V, VI i VII kadencji, Jarosław Koperski – sołtys wsi Stanisławów Pierwszy IV i V kadencji; Radny VI i VII kadencji, Wiesław Smoczyński- Radny I, II, III i V kadencji; Wójt Gminy Nieporęt w latach 1992 – 2002, Zenobia Sołtys – Radna III, IV, V i VI kadencji, Wiesława Bielska – sołtys wsi Stanisławów Drugi II, III, IV, V, VI i VII kadencji, Danuta Stromecka – sołtys wsi Wola Aleksandra I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji, Stanisław Rębelski – sołtys wsi Józefów III, IV, V, VI i VII kadencji , Ryszard Zając – sołtys wsi Michałów-Grabina III, IV, V, VI i VII kadencji; Radny IV kadencji, Regina Sokołowska – sołtys wsi Białobrzegi III, IV, V, VI i VII kadencji, Barbara Kawka – sołtys wsi Nieporęt II, III, IV, V kadencji, Stanisław Smoczyński – sołtys wsi Aleksandrów I, II, III i IV kadencji, Tadeusz Wącisz – sołtys wsi Izabelin I, II, IV i V kadencji; Radny III kadencji, Mieczysław Stańczak – sołtys wsi Kąty Węgierskie I , II, III i IV kadencji; Radny V kadencji, Alicja Sokołowska – pracownik Urzędu Gminy Nieporęt od 1992 r. Kierownik Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych, zastępca wójta gminy od 2010 r. Medale Wójtowi Maciejowi Mazurowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Eugeniuszowi Woźniakowskiemu oraz dyplomy radnym i sołtysom wręczył Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Radosław Rybicki.

Jubileuszu 25. lat Samorządności był okazją do wręczenia okolicznościowych pamiątek radnym i sołtysom wszystkich kadencji oraz osobom, współpracującym z gminą Nieporęt w budowaniu zachodzących zmian. Jest to podziękowanie za ich pracę i zaangażowanie, którymi przyczynili się i przyczyniają do rozwoju gminy.

Dla uczczenia 25 lat naszej Samorządności radni przyjęli uchwałę, w której czytamy m.in: „Rada Gminy Nieporęt postanawia uczcić 25. Rocznicę tych wydarzeń oraz wyrazić podziękowania i wyrazy szacunku dla wszystkich, których codzienna praca i poświęcenie doprowadziło do stworzenia podstaw demokracji lokalnej. Wyrazy szczególnej wdzięczności Rada kieruje do wójtów, radnych, sołtysów wszystkich kadencji Samorządu Gminy Nieporęt, a także do wszystkich mieszkańców Naszej Gminy, którzy swoim zaangażowaniem doprowadzili do tego, że dziś Gmina Nieporęt – ,,Nasza Mała Ojczyzna” – jest stabilną podstawą demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej.”

Oprawę artystyczną uroczystości stanowił koncert chórów Młodzież 50+, Echo Nieporętu oraz młodzieży gimnazjalnej.Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości