33 mln złotych z Unii Europejskiej na inwestycje

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013″

Projekt, w który Gmina Nieporęt występuje jako Lider, a Gmina Serock jako Partner, realizowany jest w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dokończona zostanie budowa ochronnego systemu kanalizacyjnego Jeziora Zegrzyńskiego w Gminie Nieporęt i Serock. Pozwoli to na to likwidację szamb na terenie prywatnych posesji i w licznych ośrodkach wypoczynkowych, leżących nad Jeziorem Zegrzyńskim. Wpłynie to na poprawę czystości wody w zbiorniku i na ochronę jego środowiska. Wsparcie unijne w przypadku tego projektu wyniesie ponad 27,5 mln złotych.

Na terenie gminy Nieporęt, w Białobrzegach i Ryni, powstanie 10,4 km sieci kanalizacyjnej. Jak zaznaczył podczas spotkania w Urzędzie Gminy Nieporęt marszałek Adam Struzik, bez dofinansowania ze środków unijnych realizacja tak dużej, w skali całego Mazowsza, inwestycji nie byłaby możliwa.

Druga umowa dotyczy dofinansowania budowy systemu kolektorów słonecznych w gminie Nieporęt. Ten projekt również wpisuje się w szeroko rozumianą ochronę środowiska. Na zakup i montaż instalacji solarnych w 590 indywidualnych budynkach Gmina otrzyma
6,3 mln złotych dofinansowania.