Gmina realizuje projekt kanalizacyjny za 12 milionów złotych

loga na strone

12 milionów złotych wynosi wartość inwestycji kanalizacyjnych na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym, na które wkrótce ogłoszony zostanie przetarg. Gmina uzyskała dofinansowanie realizacji inwestycji w wysokości 6 milionów zł.

29 sierpnia Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur oraz Skarbnik Gminy Katarzyna Skuza podpisali  umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym”.

O dofinansowanie budowy kanalizacji na osiedlach w Białobrzegach i Zegrzu Południowym gmina Nieporęt wystąpiła do WFOŚiGW w Warszawie pod koniec stycznia 2016 roku. Po przeprowadzonej ocenie formalnej i merytorycznej nasz wniosek uzyskał punktację, dającą mu 8 pozycję w skali całego kraju. Po następnym etapie weryfikacji, polegającym głównie na ocenie studium wykonalności projektu, zapadła decyzja o przyznaniu gminie dofinansowania w kwocie 6 mln. złotych.

Obecnie uruchomiona zostanie procedura przetargowa, mająca wyłonić wykonawcę inwestycji, która planowana jest do połowy 2018 roku.

projekt kanalizacja bialobrzegi i zegrze

DSC_0281

DSC_0284