Administracja podatkowa zachęca – „Weź paragon”

Robimy zakupy, korzystamy z różnych usług ale czy zawsze bierzemy paragon?
Zdarza się, że nie mamy czasu czekać na jego wydanie, zapominamy o nim albo nie chcemy zaśmiecać sobie nim portfela. Czasami nie mamy śmiałości zwrócić się do sprzedawcy o jego wydanie. Jednak w pewnych sytuacjach jego brak jest dla nas dotkliwy np. gdy dany towar okaże się wadliwy a my nie możemy udokumentować zakupu i złożyć reklamacji. Bez paragonu trudno jest skontrolować poprawność naliczenia przez sprzedawcę kwoty do zapłaty. Okaże się on też pomocny gdy będziemy chcieli porównać ceny w różnych sklepach. Powinniśmy mieć również świadomość, że paragon pełni ważną rolę w obrocie gospodarczym.

Paragon jest dowodem zakupu, umożliwiającym konsumentowi późniejsze dochodzenie roszczeń w przypadku sporu z przedsiębiorcą. Biorąc paragon:
– ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,
– mamy możliwość porównywania cen,
– wspieramy uczciwą konkurencję,
– uzyskujemy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
– zmniejszamy szarą strefę.

Żądając wydania paragonu przy każdym zakupie towarów lub usług, przyczyniamy się do likwidacji szarej strefy i wspieramy uczciwą konkurencję. Rzetelne ewidencjonowanie obrotów na kasach fiskalnych jest gwarancją, że podatek zapłacony w cenie towaru trafi do budżetu państwa i posłuży do finansowania instytucji i inwestycji, z których korzystamy wszyscy. Przedsiębiorcy, którzy pomimo takiego obowiązku, nie ewidencjonują obrotów na kasach rejestrujących lub nie ewidencjonują ich w całości zaniżają podatkowe wpływy budżetowe, a to dzięki dochodom z podatków finansowana jest działalność szkół czy szpitali. Uchylanie się od zobowiązań podatkowych powoduje również powstanie nieuczciwej konkurencji, która z uwagi np. na niższe ceny towarów czy usług oferowanych przez takie podmioty niszczy legalną działalność gospodarczą.

Przypominamy, że podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Wydanie paragonu fiskalnego jest obowiązkiem sprzedawcy i powinno odbywać się bez żądania nabywcy.
Pracownicy urzędów skarbowych sprawdzają rzetelność ewidencjonowania transakcji za pomocą kas fiskalnych w punktach handlowych i usługowych. Nieuczciwi przedsiębiorcy mogą zostać ukarani. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego, karze grzywny podlega ten kto wbrew obowiązkowi dokonuje sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wydaje dokumentu z kasy rejestrującej (stwierdzającego dokonanie sprzedaży), nie wystawienia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia wydania.
Nieewidencjonowanie obrotów na kasie fiskalnej jest karane mandatami w wysokości od 168 do 3360 zł. Mandat karny może zostać nałożony nie tylko na pracownika obsługującego kasę rejestrującą, ale również na właściciela firmy, który nienależycie wykonuje obowiązki nadzoru.

Pamiętajmy! Paragon ma znaczenie nie tylko dla nas samych i naszych praw konsumenckich. Żądając jego wydania wpływamy na likwidację szarej strefy a tym samym zwiększamy wpływy budżetowe, które przeznaczane są na cele publiczne.

Do brania paragonów zachęca również satyryczny rysunek Andrzeja Mleczki.