Będzie bezpieczniej

W tym wydarzeniu uczestniczyli również Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Kowalski, Komendant Powiatowy PSP w Legionowie st. bryg. Mieczysław Klimczak, Przedstawiciel SGSP bryg. Grzegorz Orankiewicz, Starosta Powiatu Legionowskiego Jan Grabiec i Wicestarosta Powiatu Legionowskiego Robert Wróbel, Przewodniczący Rady Gminy Nieporęt Eugeniusz Woźniakowski, Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Porządku Publicznego Anna Grześkiewicz, Wiceprzewodnicząca tej Komisji Maria Płatkowska, Gminny Komendant OSP Jarosław Pisarek, Prezes OSP Nieporęt Jarosław Kawka oraz Pełnomocnik ds. Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa Anita Madej.

Współpraca pomiędzy Gminą Nieporęt a Szkołą Główną Służby Pożarniczej przewiduje utworzenie Centrum Kształcenia i Badań Rozwojowych Ratownictwa Wodnego, którego siedziba znajdować się będzie na terenie gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt-Pilawa.

Inicjatywa ta ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w rejonie Jeziora Zegrzyńskiego, a także województwa mazowieckiego. Przedsięwzięcie obejmować będzie m. in. wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku i rekreacji poprzez wprowadzenie systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami, w tym m. in.: budowę masztów alarmujących o zagrożeniach i wysyłających sygnały o zagrożeniach na Jeziorze Zegrzyńskim oraz budowa stacji meteorologicznej.

Ideą tego projektu jest również wzmocnienie konkurencyjności regionu poprzez dzielenie się wiedzą z zakresu ratownictwa wodnego, a także wdrożenie nowoczesnych rozwiązań. Innowacja przedsięwzięcia polega na elemencie krajowego systemu wykrywania i zapobiegania zagrożeniom w powiązaniu z działaniem na rzecz ochrony środowiska poprzez wdrożenie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi walorów wypoczynkowo-rekreacyjnych tego obszaru. W celu realizacji tego projektu planowane jest przede wszystkim przejście na gospodarkę niskoemisyjną, w tym m. in.: budowa infrastruktury służącej do wytwarzania i dystrybucji energii odnawialnej oraz energooszczędne oświetlenie terenu Kompleksu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Nieporęt-Pilawa.