Bezpieczeństwo na obszarach wodnych Gminy Nieporęt

Bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą to jeden z priorytetów w Gminie Nieporęt. W gminie położonej nad popularnym Jeziorem Zegrzyńskim, wszyscy uczniowie objęci są bezpłatną nauka pływania. Niezwykle istotne jest także przeciwdziałanie wypadkom nad wodą, spowodowanym niewiedzą i brawurą wypoczywających. Czytelne ostrzeżenie może zniechęcić do potencjalnie ryzykownych kąpieli w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

W tym celu wójt Maciej Mazur zlecił sporządzenie „Analizy zagrożeń obszarów wodnych Gminy Nieporęt”, realizując tym samym obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Wykonana została bardzo drobiazgowa dokumentacja opisowa i fotograficzna wszystkich zbiorników wodnych znajdujących się na terenie gminy, o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu.

Największym i najbardziej wykorzystywanym do uprawiania sportów wodnych i rekreacji jest Jezioro Zegrzyńskie, nie zapominajmy jednak o Kanale Żerańskim, rzekach Rządza, Beniaminówka, Samica i Czarna oraz dużej ilości leśnych oczek wodnych. Przeanalizowany został stan techniczny portów aktywnych żeglarsko, portów już niewykorzystywanych, portów opuszczonych, plaż, miejsc wykorzystywanych do kąpieli, kąpieliska Dzika Plaża. Obszary wodne oceniono pod względem bezpieczeństwa, analizując wpływ m.in. zatopionych pomostów i kamieni, mostów drogowych i kolejowych, linii wysokiego napięcia.

Przy każdym z opisanych miejsc znalazły się szczegółowe zalecenia odnośnie konieczności, bądź nie, zamieszczenia konkretnych znaków i tablic informacyjnych. Łącznie poddano analizie 96 rejonów, postawiono 160 znaków i tablic informacyjnych.

Wykorzystane znaki zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag.

Tablica informacyjna została zaprojektowana na potrzeby Gminy Nieporęt i zawiera odpowiednie znaki, informacje o zalecanym zachowaniu latem i zimą, numery alarmowe i podstawowe zasady udzielania pierwszej potrzeby.
Zachęcamy wszystkie osoby korzystające z wypoczynku nad zbiornikami wodnymi na terenie gminy, o zapoznanie się z treścią ustawionych tam znaków i tablic i bezwzględne stosowanie się do ich zapisów. Kąpiel w miejscach niestrzeżonych i nieznanych może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.