Bezpieczna droga do szkoły ze Strażą Gminną!

W czasie trwania patroli szkolnych, funkcjonariusze kontrolują prawidłowość oznakowania dróg, stan techniczny znaków drogowych, a także pomagają dzieciom i młodzieży bezpiecznie dojść do szkoły przez najczęściej uczęszczane i zagrożone zdarzeniami drogowymi przejścia dla pieszych.

Działania prewencyjne prowadzone w ramach akcji, to nie tylko wykonywanie ustawowych zadań, ale także sposób na wykształcenie prawidłowych zachowań na drodze nie tylko wśród dzieci, ale także dorosłych – dodaje Komendant Straży Gminnej Joanna Mizerska.