Bezpieczniej na drodze przy Dzikiej Plaży

Teren rekreacyjno-wypoczynkowy Dzika Plaża w Nieporęcie jest w sezonie letnim najbardziej popularnym miejscem wypoczynku nad Jeziorem Zegrzyńskim. Nasilony ruch pojazdów oraz duża liczba pieszych, chodzących poboczem, stwarzały zagrożenie bezpieczeństwa na drodze. Dążąc do unormowania sytuacji zarówno na drodze, jak i w ruchu pieszych, wójt Maciej Mazur zorganizował na początku 2014 roku spotkanie poświęcone bezpieczeństwu w rejonie ‘Dzikiej Plaży”, w którym udział wzięli m.in. ówczesny Starosta Powiatu Legionowskiego Jan Grabiec – obecnie Wiceminister w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Komendant Powiatowy Policji w Legionowie. Po dokładnej analizie sytuacji na drodze, zapadła decyzja o konieczności zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu pieszym i pojazdów w rejonie „Dzikiej Plaży”. Zaplanowano wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50km/h oraz ustawienie wygrodzenia, oddzielającego jezdnię od pobocza drogi, tak aby przechodzenie na drugą stronę ulicy odbywało się tylko po wyznaczonych przejściach dla pieszych.

Kolejnym krokiem było spotkanie robocze na Dzikiej Plaży w kwietniu 2014 r. z przedstawicielami MZDW w Warszawie oraz Policji Powiatowej w Legionowie, na którym ustalono konieczne do przeprowadzenia zmiany w organizacji ruchu.

Po wspólnym z MZDW w Warszawie ustaleniu zakresu niezbędnych robót drogowych, gmina Nieporęt zleciła wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w rejonie „Dzikiej Plaży” w Nieporęcie.

W 2015 roku projekt ten został zatwierdzony w Urzędzie Marszałkowskim, po czym w maju 2015 roku gmina ponownie zwróciła się do MZDW w Warszawie o wykonanie przebudowy odcinka DW nr 631 i wprowadzenie zatwierdzonych zmian w organizacji ruchu w rejonie „Dzikiej Plaży”.

Prowadzona obecnie przebudowa odcinka DW nr 631 polega na wybudowaniu azylu na istniejącym przejściu dla pieszych, ustawieniu barierek zabezpieczających wzdłuż ulicy w rejonie przejścia oraz zmniejszeniu dopuszczalnej maksymalnej prędkości do 50 km/h, tj. obowiązującej w terenie zabudowanym.