Bezpłatne komputery dla mieszkańców Gminy Nieporęt

Program adresowanych jest do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, czyli mającym utrudniony lub wręcz uniemożliwiony dostęp do korzystania z komputera i Internetu. Jego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom korzystającym z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych lub stypendiów socjalnych, osobom niepełnosprawnym, a więc tym, których nie stać na zakup komputera i opłacanie abonamentu.

W ramach realizacji projektu zakupionych zostanie 240 laptopów z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, które nieodpłatnie, na okres pięciu lat, przekazane zostaną osobom zakwalifikowanym do udziału w przedsięwzięciu. Otrzymanie sprzętu poprzedzone zostanie szkoleniem z zakresu obsługi i korzystania z oprogramowania i Internetu, a firma wykona jego instalację w miejscu zamieszkaniu beneficjenta. W ciągu 5 lat użytkowania laptopów zagwarantowany jest również ich bezpłatny serwis. Osoba, otrzymująca sprzęt elektroniczny, nie ponosi żadnych kosztów. Ponadto zakupionych zostanie 60 komputerów, które zasilą pracownie szkolne.

Zdobycie umiejętności obsługi oraz wykorzystania komputerów i Internetu jest podstawowym celem realizowanego projektu. Ułatwi on również przełamywanie barier wśród osób niepełnosprawnych. Łatwy dostęp do ofert pracy, umiejętność napisania i możliwość wysłania własnego CV, zwiększają szanse na otrzymanie pracy. Dla dzieci i młodzieży objętych projektem jest to możliwość zdobywania nowej wiedzy i rozwijania zainteresowań, które wspomagają proces edukacyjny.

Od 1 września w Urzędzie Gminy Nieporęt, w pokoju nr 9 (Kancelaria Urzędu) oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pobrać będzie można dokumenty rekrutacyjne, które po wypełnieniu złożyć należy w Urzędzie Gminy Nieporęt, w Kancelarii Urzędu, do dnia 3 października. Formularze oraz regulamin będą dostępne na stronie internetowej projektu, która działać będzie od 1 września 2014 r.

Informacje można także uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów: (22)767 04 24, (22) 767 04 05, (22) 767 04 22.

W kolejnych „Wieściach Nieporęckich” zamieszczać będziemy informacje dotyczące realizacji projektu.